Hvad er justitsmord?

af: Jan Kronsells http://kronsell.net/

Først er det imidlertid nødvendigt at definere, hvad et justitsmord egentlig er. Den danske version af Wikipedia definerer justitsmord som "det fænomen at en person bliver dømt for en forbrydelse, vedkommende ikke har begået".
Oprindeligt kunne der kun være tale om justitsmord i forbindelse med en fuldbyrdet dødsstraf, men denne betydning har ændret sig efter afskaffelsen af dødsstraffen, så andre straffe, der idømmes uretmæssigt, også kaldes justitsmord.
I den danske terminologi forudsættes under alle omstændigheder, at den dømte er uskyldig.
Svensk og norsk har nogenlunde tilsvarende definitioner. Amerikansk ret kender imidlertid ikke udtrykket "Justitsmord", men bruger i stedet begrebet "Miscarriage of Justice" for samme situation, hvor en person bliver dømt for en forbrydelse, som vedkommende ikke har begået.

Politi, anklagemyndighed og domstolene

Hvis man er så ligeglade med menneskers liv, at man er med til at dømme og ødelægge resten af et menneskes liv, så er man psykopat. Hvis man får dømt selvsamme på andres løgne og manipulationer og ikke sikrer sig gyldige beviser. Ja så er man psykopat.

Årsager til justitsmord

Hvad kan være årsager til at der begås et justitsmord? Her opregner den engelske Wikipedia en række forhold, som kan føre til at en domstol begår justitsmord. Årsagerne, som omtales er:
 

Hvilken forstand har politikere og embedsværket på lovgivning?


Er der fornufts lovgivning, eller magt demonstration?

Lad os se på knivlovgivningen.
Der er aldrig blevet knivstukket og knivdræbt så mange gange før loven som efter loven trådte i kraft. Dette er et faktum, som magthaverne helst vil benægte.
Det eneste knivloven gør, er at genere folk, der aldrig kunne drømme om at skade andre med deres redskab..
Havde politikerne og hele deres verdensfjerne embedsværk levet i denne verden hvor almindelige mennesker lever, ville de gå efter ”kun” at straffe dem der begår knivstikkeriet og drabene.
Det er ikke redskaberne der er farlige. Det er når de kommer i hændene på de forkerte. Og det hjælper forbud ikke i mod, De kriminelle skaffer sig bare noget, eller også noget der kan gøre det samme.
Sådan fungerer mange love i Danmark og mange andre lande synes det er latterligt.


 

Ikke bødlen gør mig bange
Ikke hadet og torturen
Ikke dødens riffelgange
Eller skyggerne på muren
Ikke nætterne når smertens sidste stjerne styrter ned

Men den nådesløse verdens blinde ligegyldighed

Halfdan Rasmussen

Folkedomstolen

Hvad fanden er der galt i Danmark?

I sager hvor man typisk dømmer på påstande uden beviser, holdes beviser for uskyldigt sigtede hemmelige.

Rockerloven der tiltænkt rockere, bliver misbrugt mod dig og mig.

Kan du acceptere at betale skat for at statens brodne kar misbruger loven til at straffe uskyldige?

Vi bliver uskyldigt dømt for vores egen surt betalte skat.

Se videoen herunder.
Det er muligt du skal installerer Adobe Flash Player først: Download HER


Sådanne sager, er oftest falske anklager om incest, hvor eks familien styret af en skinsyg mor, støber falske anklager og misbruger fældes børn mod faderen. Men de findes også i andre sager. F.eks. mord, hvor politiet ikke kan finde tilstrækkelig mareialer.
Se også på siden link
Byret, landsret og højesteret nægter at udleverer, beviser for at folk er uskyldige.
Politi og anklagemyndighederne, har stor succes, med at få fængslet uskyldige på falske anklager, ved at hemmeligholde beviser, der ville pure frikende de sigtede.
Hvorfor mon?
For det første er det karrierefremmende og prestige at vinde sager, og der følger en mange gode penge med.  Modsat. Har man først begyndt og ofret resurser på en sag. Er det dyrt at tabe, både i prestige, anseelse og økonomisk.
Masser af dokumentationer viser, at folkene i systemet ikke skyr nogen midler, for at fængsle og ødelægge folks liv, selv om det tager hele familier med i faldet.
Det Danske system har rost sig selv, til langt op over skyerne. Ikke kun over for os Danskere selv, men overfor hele verden. Danskerne lever på en løgn om retfærdighed og retssikkerhed. Systemet skamroser bevidst sig selv på falske sager og lånt prestige.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Kun ved at bruge et smuthul i loven, kan uskyldige blive frifundet. Grotesk? Eller hvad?

Alle type sager, hvor der er dømt uden beviser, siden 2003 bør gå om. I sær hvor der er blandet nævninger i. For hvad kan de vide.

Eller også må man bare erkende overfor befolkningen og verdenen, at her i Danmark bruger man justitsmord som dom.

 

Citat fra bogen ”Livet og loven af Erik Nørregaard ISBN 87 412 4655 1 om politiets rolle.
… at politietaten utvivlsom tiltrækker den mest autoritære - og måske mest magtsyge del af de middelmådigt uddannede på arbejdsmarkedet, og man finder givetvis mindre social interesse, mindre tolerance og mindre oprørstrang hos et gennemsnit i politiet, end hos gennemsnittet af befolkningen, og det kan komme til udtryk i en given situation – f.eks. i demonstrationssager – i form af unødvendig brutalitet.

Det må være tydeligt for enhver nu, at det Danske politi, anklagermyndigheden, domstolene, fra
lavest til højest, samt poilitikerne og Amnesty Danmark samtTransparency Danmark ikke synes,
at det er et problem, at der begås overlagte justitsmord og overgreb i Danmark. Se forsættelsen herunder.

Alt juridisk i dette fordærvede system, styres af verdensfjerne embedsmænd. Og det er politikernes ansvar.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Hvad du ikke vidste om Danmark - Politiklager

Justitsministeriets beskidte paraply!

Man råber op om retssikkerheden, men det er rent blændværk.

Sådan gør de sammenspidste i en bananstat.

Jeg påberåber mig NØDRET

Citat fra

Professor i Retsvidenskab
OLE KRARUPs bog RETTEN MAGTEN OG MORALEN

En grund til at de fleste af os tror så godt om den officielle retspleje er at retfærdigheden ikke bare gør fordring på sandheden. Straffen er også løn som forskyldt; og denne folkelige opfattelse af straffen rummer en af de få solide fælles værdier i vores samfund.
Over alle klasseskel og modsætninger mødes vi i en afstandtagen fra den kriminelle. Intet kan forene som han. Og få officielle vedtagelser er så socialt retfærdiggørende som en fældende straffedom. Jo mere splittet samfundet er, des større betydning får straffeprocessen som samlende ritual. Straffen tilfredsstiller retsfølelsen. For retsfølelsen er først og fremmest tilholdssted for de forestillinger om den effektive bekæmpelse af fjender der udgør samfundets mindste fællesnævner. De indbyrdes bånd mellem mennesker der definerer et samfund er ikke i første række loven, men snarere vores fællesbilleder af det gode og det onde. Intet samfund kan undvære helte og skurke, i hvert fald ikke skurke. citat slut

 

Jagten.

Anmeldelse set med vore øjne: En uhyggelig skildring, som bygger på hændelser, som sker næsten daglig i Danmark. Filmen formår at fastholde sit publikum.
Filmen er tankevækkende og kraftfuld og forfærdende. Mange anmeldere og serere ser den som en rigtig god film, men glemmer fuldstændig, at den er taget fra virkelige begivenheder. Begivenheder, som oftes er endnu værre end det filmen viser.
Pædofili som er filmens budskab på den moderne heksejagt. Pædofili kan næsten altid bevises.
Noget helt andet er det med falske anklager om incest, hvor politi og anklagermyndigheder har en finger med i spillet for at få dømt sigtede og er ligeglade med om folk er uskyldige. Folk fængsles i stribevis fordi, de falske ofre ser en mulighed for at komme til penge, eller når en forhandling om forældremyndighed skal hævnes.
Vi håber  ”Jagten” får en forsættelse, der handler om hvad der sker i falske anklager om incest.

 

Retssikkerheden i Danmark er ikke bare truet,
den er en fatal mangel i visse typer sager.


Systemets brodne kar er ekstremt kyniske. De satser på folks uvidenhed og stolthed. De har ingen skrupler ved at ødelægge menneskers liv, ved at dømme folk uskyldigt, på sager der er så grimme at høre om, at folk der bliver offer, ikke tør stå frem. Dette er et faktum. Folk ser måbende til og fatter ikke et ord. Folk nægter at tro, at vi ikke er nået videre end til Maren Spliid
Den bedste i systemet, er nøjagtig lige så rådden, som den værste han eller hun holder hånden over, efter samme princip, som hæleren der ikke er bedre end tyven.
For at der skal være retssikkerhed i et land. Bør man være uskyldigt ind til det modsatte er bevist.
Retsbevidstheden hos næsten samtlige politikere, er skredet absurd langt væk fra alt der lugter lidt af retfærdighed.
Næsten samstemmigt siger de, at man er uskyldig indtil man er dømt.
Må jeg bede om at få analysere disse to udtalelser?
Jeg er absolut røstet over politikernes holdning. De siger jo med disse ord. At en uskyldig, med en dom, er skyldig. At justitsmord er ikke eksisterende og nærmest et tabu.
Det er ikke forbavsende at politikere fra DF med Peter Skaarup som bannerfører har så ekstreme holdninger, men at Karina Lorenzen fra SF er med på vognen, er nærmest ufattelig.
Det må være himmelråbende i strid med menneskerettigheder og enhver retssikkerhed. Man dømmer på hvad man tror, eller helst vil tro, hvis det gavner hyren. I det mindste, har man ikke noget at lade stå tilbage for en Sharia lov.
Med holdninger om, at man er uskyldig indtil man er dømt, er vi tilbage til den enerådige tid, hvor magthavere påstod, at nogen var hekse og derfor skulle brændes.
Professor i Retsvidenskab, Ole Krarup har skrevet følgende i sin bog ”Retten, Magten og moralen”: 

"Systemerne lukker sig om fejlene som efterhånden forvandler sig til overgreb, og jo mere graverende de er, des stærkere virker lukkemekanismerne. Gang på gang oplever man at politifolk, anklagere, dommere og nævninge lukker øjnene for selv åbenbare modsigelser. 

Retssystemet fungerer i skyggen af en ufejlbarlighedsmyte der udelukker fejltagelser. Fejl er ikke blot pinlige, de er principstridige. Enhver dom er i sig selv en bekræftelse af sandheden." 
 

JUSTITSMORDET 

Man kan ikke herske uskyldigt. 
Saint-Just

Justitsmord - domfældelse af en uskyldig - er juridisk set et paradoks, retssystemets kontrapunkt. Et overgreb - altså en uretfærdighed - der begås i retfærdighedens navn; en uret formgivet af retten.
Netop fordi justitsmordet benytter selve retsvæsenet som medium til at udføre forbrydelsen, skal justitsmordets elementære forudsætninger findes i retssystemets og justitsvæsenets egne grundlæggende strukturer. I justitsmordet samles retsvæsenets skyggesider.  Af samme grund udgør studiet af justitsmordets anatomi et tværsnit af et retsvæsens  arketypiske elementer.
Historien viser at overlagte justitsmord udføres i retsvæsenets former og ritualer netop af hensyn til retfærdighedseffekten. Vilkårlige overgreb har ingen socialt retfærdiggørende effekt. Men når overgreb foretages i retfærdighedens navn, er det noget andet. Den der fældes efter en retslig procedure falder jo på sine egne gerninger. Over for offentligheden signalerer retshandlingen at der ikke var tale om noget overgreb, det var retfærdigheden der skete fyldest.
Og processen maner sandheden frem. Her er det loven der taler, og loven lyver ikke.  "Det er sikkert at der findes hekse, for vi har jo love imod dem", skrev en af Englands førende jurister, sir Mathew Hale i 1700-tallet. Så vidt rækker justitsvæsenets magt at lov og ret kan forvandle opspind til sandhed.
I vore dages demokratiske retsstat går vi ud fra at urigtige domfældelser simpelthen skyldes uheldige omstændigheder, menneskelige fejl, tilfældigheder. Vi forestiller os nødig at der begås overlagte justitsmord. Tager vi retssystemet på ordet, skulle justitsmord principielt ikke kunne forekomme.
Selvfølgelig kan der også i den moderne retspleje ske fejl i de apparater der overfører virkeligheden til retshandlinger. Vidner kan lyve og dokumenter kan forfalskes. Selv om det ikke er god tone at sætte noget spørgsmålstegn ved en afsagt dom, er det også i dagligdagens retspleje forudsat at der kan ske fejl. Selv om retfærdigheden er ophøjet, er der kun tale om menneskeværk.
Kilde: Professor i Retsvidenskab, Ole Krarups bog ”Retten, Magten og moralen”: 

 

Der er noget galt i Danmark. Ja gu’ det så.

Sagde John Mogensen og hans ord bestemt ikke mindre rigtig i dag, måske tvært i mod.

Systemet kører på befolkningens uvidenhed. En uvidenhed der er uforskyldt, fordi brodne kar i systemerne skjuler sandheden for os, samtidig med at man mader os med løgne dag for dag.

 

»Befolkningen har en større tillid til retssamfundet, end den ville have, hvis den havde indsigt i, hvad der virkelig foregår. Det danske retssystem er nøjagtigt lige så anløbent som nogle af dem, vi ynder at kritisere«.
Advokat Jesper Berning


Ansvaret for at det er sådan, er magthavernes. Det vil i sidste ende sige politikerne og deres embedsfolk. Den Danske stat begår grove forbrydelser mod menneskeheden. Ikke i hobetal, men et hvert justitsmord er en statsforbrydelse.

I løbet af 2011 har vi alle via medierne set hvordan brodne kar bl. a. i forsvarskommandoen har ageret.

Vi har set retssager der er gået om, fordi borgerne har taget sagerne i egen hånd og trods klokke klare beviser for justitsmord, har anklagemyndigheder og én tredjedel af dommerne hold fast i forkerte domme.

Systemets reaktion, når man klager over brodne kar:
Politiklagere får tjekket fortid
16. jan. 2012 14.27 Indland http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2012/01/16/135230.htm
Københavns Politi fortsætter med at granske de personlige forhold hos borgere, der klager over politiet.

Ingen opklaringer af statsforbrydelserne kommer inde fra egne rækker.

Hvornår stopper vennernes undesøgelser af deres brodne kollegaer?

Når magthaverne prøver at tie sandhederne ihjel, gør de sig skyldige i større forbrydelser.
Kejserens Nye Klæder.
Hils enhver form for Whistleblower i systemerne velkomne.
                                       


FLERE BØRN BLIVER MISBRUGT (DR   S175  ons 18 jan 2012 dr.dk/nyheder  txt.tv)
      
Det seneste stykke tid er den ene misbrugssag dukket op efter den anden i medierne. Og det slutter ikke med den aktuelle sag fra Rebild i Nordjylland, mener hun, men fordi medierne og myndighederne har sat fokus på problemet: - Folk har antennerne ude og er mere opmærksomme på, om børn i deres omgangskreds bliver udsat for misbrug, forklarer hun til DR Nyheder                                     

Sådan står det på DR tekst-tv i en periode hvor påstået incest sager dukker op som perler på en snor.
De omtaler incest som pædofili.
Ja undskyld, Det er svært at tro på det. Så mange svin kan der ikke være der misbruger egne børn.
Det er langt mere sandsynligt, at sagerne opstår på skrivebordene eller i hovederne hos dem der scorer kassen i sådanne sager.
Der bliver begået incestuøse overgreb, også meget grove, det er indiskutabelt og dybt tragisk. Folk med special viden, ved at en del sager bliver blæst op på løgne. Dels af kyniske behandlere og dels af svage indivier, der oftest er logget ud i kriminalitetnen af en behandler eller en skinsyg mor etc.
F.eks. http://ekstrabladet.dk/112/article1690638.ece  Datter løj om fars voldtægt
En far blev idømt tre års fængsel for voldtægt af sin mindreårige datter. Nu indrømmer hun, at hun løj.
At anklagemyndighederne i Danmark ofte har en anden dagsorden, ses her http://www.dr.dk/P4/Syd/Nyheder/Haderslev/2012/01/16/083643.htm Man dømmer på påstande uden beviser. Når sagerne skal gå om, forlanger anklagermyndighederne beviser for at noget ikke er foregået. Forstå det hvem der kan. Det skal man vist være estrem kynisk for. Anklagermyndighederne har tydeligvis ingen følning med, hvad det vil siger at være offer for et beskidt justitsmord og lige så lidt føling med, hvad det har af konsekvenser, for den der er manipuleret ud i falske anklager af en psykotisk mor.
Så er var det Saloni-sagen fra Kolding. Så var der Farsø-sagerne og så – ja der er mange flere også som ikke får lov at gå om, fordi det er vanskeligt at tage sagerne i egen hånd i den slags sager.

Rigtig pædofili kan nemt af sløres. Med incest er det lidt vanskeligere, men det kan bevises. Men det vil man ikke og kommer med alle mulige syge og vidtløftige påstande og benægtelser.
Det er jo meget nemt for kyniske og brodne sagsbehandlere, psykologer o. lign. at komme med påstande om, at det falske offer, er blevet truet til tavshed. Dermed afskæres muligheder for reel efterforskning, bla. a. fordi man vækker alles vrede mod den uskyldige. Det er ren heksejagt. I det hele taget den måde man argumenterer på, skræmmer almindelige mennesker fra at udtale sig offentligt om justitsmord. En meget syg kultur i Danmark.
Sagsbehandlere, psykologer, små bøhlands sheriffer m.m. skal holde fingrene væk fra alt hvad der kunne lugte af overgreb. Det skal øjeblikkeligt overgives til nogle hold med speciale i overgreb. De rigtige sandheder skal frem i første fase og ikke som nu, hvor mange gerne bygger hekse historier ekstra oven på.
 


Ingen kan skaffe ofre retfærdighed, ved at dømme uskyldige.

"Den der taler til alle, taler til ingen.  En målgruppe kan aldrig være alle."
Web-redaktøren skal indlede med at undskylde, et sprogbrug der måske kan støde nogen. Men man bør prøve at forstå, at et justitsmordsoffer ofte har fået ødelagt sit og sin families liv, fordi det danske retssystem ikke fungerer. Vi har en meget stor vrede, vi ikke ved hvor skal rettes hen, det kan ikke undgås, at den kommer til udtryk i teksterne. Føler du dig alligevel stødt, er du ikke blandt foreningens målgruppe


Se ét eksempel på en advokat og psykologs falske arbejdsmetoder.
Mere info - hvorfor blev dokumentarenfilmen stoppet?
De ved det godt de høje herrer - falske anklager

Kender du historien om "Kejserens nye Klæder" og "Maren Spliid", har du et godt udgangspunkt for at forstå justitsmord.
At man i Danmark er uskyldig indtil det modsatte er bevist, er en kæmpe løgn, det dokumenteres i mange sager. Her dømmes man uden bevis, men på vidtløftige løgne.
Det hedder sig idag, at man er uskyldig ind til man er dømt.
Det cementerer Professor i Retsvidenskab, Ole Krarupords ord:
"Systemerne lukker sig om fejlene som efterhånden forvandler sig til overgreb, og jo mere graverende de er, des stærkere virker lukkemekanismerne. Gang på gang oplever man at politifolk, anklagere, dommere og nævninge lukker øjnene for selv åbenbare modsigelser. 

Retssystemet fungerer i skyggen af en ufejlbarlighedsmyte der udelukker fejltagelser. Fejl er ikke blot pinlige, de er principstridige. Enhver dom er i sig selv en bekræftelse af sandheden." 
Det er i Danmark ikke tilladt at føre vidner, der sætter falske anklager i et utroværdigt lys. ???
Hvis man følger de forskellige link, der dokumenterer hvad der sker, kan man ikke være i tvivl om, at justitsmord kun kan ske, fordi der er brodne kar i systemet.
 
Bemærk særligt i dokumentarfilmen ”Den hårdeste dom”  hvori hele beviset for at det går galt findes.
Ganske uden skrupler fortæller anklager Peter Rask fra Ålborg hvordan det Danske retssystem fungerer.
Ca. 6,45 minutter inde i filmen, siger Peter Rask, at han afviser at det er et problem at dømme udelukkende på børnenes forklaring. ”Det er det der er fastslået i retspraksis, at sådan gør man og det er så også fastslået i denne sag.” Siger han. Altså, én gang begået en fejl, aldrige mere retter den op
Det er underforstået, at børnene ikke bare er børn, men det er teenagere og unge voksne, utilpassede pengehungrende unge og ofte med et hævnmotiv fra den "gamle familie - ekskonen" såvel som dem der er presset af gale og brodne pædagoger, plejefamilier, psykologer osv.
Dette ER hamrende ulovligt og det er at udstede en blanco check uden tanker for de fatale følger for den ”nye” familie der forinden måske havde tiltro til systemet. Men det er legalt at begå justitsmord i Danmark som der begås æresdrab i langtbortistan.
Altså - systemet tror blindt på enhver der fortæller de er blevet misbrugt – selv den mest utroværdige og kriminelle – der er der jo mange penge i det, for anklagemyndigheden - meeen, hvis det kommer til et sted, hvor gør ondt i livet for de falske anklager, - ja hvor deres sorte samvittighed er ved at æde dem op, og de er blevet klar over, at dem de i virkeligheden er misbrugt af, er dem der har støbt kuglerne og gjort justitsmordet muligt, når de har fortrudt deres frygtelige gerning og vil stå frem med sandheden – så vil de selv samme systemfolk der var med til at dømme den uskyldige, ikke tro på sandheden og deres kollegaer holder hånden over de brodne. Hvorfor? Jo det koster penge og præstige for anklagemyndighederne og hele det syge retssystem.
Sigtede er dømt på forhånd i alle instanser. Husk – der dømmes uden beviser. Det kan dokumenteres – men ingen får lov at lægge beviser frem der dokumentere de falske forurettedes løgne. Det sørger de brodne i systemet for, bl.a. fordi det kunne få konsekvenser for dem selv. Skulle jeg gøre mit liv om, skulle jeg ikke sætte børn til dette syge land.
Det er således forkert at hævde, at forsvarer har mulighed for at fremføre sagens forskellige elementer. For husk, det er i Danmark ikke tilladt at føre vidner der sætter falske anklager i et utroværdigt lys.
At en sag kan ankes, har ingen betydning i sager, hvor alt bygger på løgn og uden beviser, hvor brodne anklager medvirker, f.eks. med ovennævnte udtalelser fra anklagermyndighederne. Anklagemyndigheden skal tjene penge, det er deres læst at få dømt flest mulig af dem der bliver sigtet – ellers koster det. Det har selvsagt voldsomme konsekvenser.
Nu har vi i det sidste årti været vidner til tusindvis af justitsmord i USA, hvoraf staten har likvideret flere og ydmyget mange, men hvor DNA nu beviser dem uskyldig dømte. At emsige politi og anklagemyndigheder m.fl. ikke kunne få straffet nok og hungrede efter personlig oprejsning. Der er ingen grund til at påstå eller tro, det er anderledes i Jantelovens eget lille eventyrland Danmark, hvor man rask væk dømmer uden beviser, endog men modsat bevisførelser i visse type sager. - Kejserens ny klæder.
Men der er ikke et øjebliks tvivl. -
Når systemet fjerner bevisbyrden eller indfører omvendt bevisførelse, så den sigtede skal bevise sin uskyld, ja - så stiger antallet af falske anklagere eksplosivt, de påberåber sig en offerrolle de ikke har, det kan enhver vel forstå. Kan der så oven i købet scores meget store erstatninger, kan det ikke være anderledes, end som at hælde benzin på bålet. Det er jo - det samme som at sende signalet, at falske anklager er lovlige eller ok. Det er grotesk, men det er sådan det er.
Man må som udgangspunkt antage:
at alle dem der bliver dømt uden beviser, reelt er ofre for et justitsmord. I Danmark er det blevet hverdag at dømme uden beviser, eller som ovenfor nævnt, med omvendt bevisbyrde.
Jamen hvorfor er det da sådan, kunne man spørge?
Jo, det foregår i vid udstrækning i hele landet, både her og nu, men det er sket i mange år. Især falske påstande om seksuelle overgreb har og er blevet in. Vandre historier om hvordan, florerer blandt mange unge.

I Norge og Sverige har de set skriften på væggen, og fået vendt skuden. Hvornår samme kløgt herhjemme sker, er uvist, men det kommer.
Magt-gale politikere som Lene Espersen og Peter Skårup m.m. kan ikke få folk straffet nok, de synes at justitsmord er OK. - Nok kun så længe det ikke rammer dem selv.

 

Brodne kar.
Brodne politifolk og slibrige anklagemyndigheder har kronede dage.
Dommere har så travlt med at bi-jobbe, at de ikke har tid til at sætte sig ind i sagerne, og egentligt rager det dem vel også en høst blomst, når de kan tjene tykt på det sekundære job. Samvittighed er en sjælden gæst i de kredse.
Folk i det Danske system er så naive, at de uden at kræve rigtige beviser i en påstået sag, gør sig skyldige i, at sætte uskyldige i fængsel og splitter familier ad, med meget store konsekvenser for især børnene.
Sådanne personer er ikke egnede til at bestride de jobs. Det er direkte uintelligent at lade dem forsætte.
Vi er interesseret i at få et realistisk billede af, hvor mange justitsmord der finder sted i Danmark. Systemet gør alt for at skjule sandheden.
Absolut ingen former for kriminelle overgreb er acceptable.
Absolut ingen former for justitsmord er acceptable.
Absolut ingen overgreb fra systemet er acceptable, men man hører om råddenskaben hver dag i pressen.
Man kunne bevise overgreb, når det er det, men det vil man ikke. Der findes et effektivt redskab, der KAN detektere løgne hos mennesker.
Så længe man ikke har lov til at modbevise en løgn, i sådanne sager - så skal der et andet middel til, - så enkelt må det være.


"Enhver sandhed passerer tre stadier," sagde den Tyske filosof Arthur Schopenhauer 1788-1860. Og det er der rigtig meget om. Allerede efter første stadie opgiver de fleste at nå igennem med sandheden. Andet stadie lægger næsten resten ned, kun nogle få forsætter. Men der er gode grunde til at fortsætte. Har du sandheden på din side så bak op om dem der tager initiativerne.

Sandhedens tre stadier får du her:

  1. Først latterliggøres den,
  2. så modarbejdes den voldsomt,
  3. for til sidst at anses som indlysende.

Klik ind på www.justitsmord.net og studer nærmere, hvordan den danske stat dræber, på trods af forbud mod dødsdomme.