Foreningens formål og begrundelse.

Sammenhold gør stærk.

Landsforeningen Justitsmordsoffers formål, tager udgangspunkt i foreningens vedtægter §2 stk. 1 & 2.


§ 2 Foreningens formål:
stk. 1 er at udbrede kendskabet til foreningens eksistens, formål og virke, at udveksle erfaringer, oplevelser og samle historierne om justitsmord og brodne kar, samt at tilvejebringe dokumentation og artikler om emnerne, og at udgive det på foreningens tilknyttede hjemme-sider, samt i dagspressen.
stk. 2 at forsøge at skaffe midler og økonomisk grundlag ved kontingenter og støtte, til anskaffelse af materiel og ekspertise, bl.a. til opklaringer af justitsmord. Det betyder, at vi skal arbejde for at få tilknyttet advokater der ikke er afhængig af systemet, og vi har brug for efterforskere, der kan arbejde under Cover og under pseudonym, f.eks. på de sociale medier m.m.


Vi er mange i samme båd.

Når du er offer for et justitsmord, så er der stor risiko for, at dit liv er totalt spoleret indtil din død. Systemet er ligeglad med dig.
Er du offer for et større eller mindre komplot, bliver du ikke troet på. Der behøver ikke at være nogen beviser mod dig. Sådan er det i Danmark. Nogle gange vil retten hellere høre på løgne, end på sandheden. Spørg mig ikke hvorfor. Det er dystert, men det er sådan det er.

For mange politikere er justitsmord ok, de siger mod bedre vidende, at de ikke tror på, at nogen dømte kan være uskyldige. De kender sandheden, men justitsmordene er politisk tabu.

Økonomisk har systemet sørget for, at hvis du er et helt almindeligt menneske, vil du aldrig have ressourcer til, at retfærdigheden kan komme til at ske fyldest. Du vil ikke kunne få råd til advokat og efterforskning. Du vil få et usselt og fattigt liv, med lav status og livskvalitet i forhold til alle andre. Du er lagt i total ruin.

Systemet har sørget for, at du ikke har ressourcer i form af mentalt overskud. Du bliver nedbrudt på vejen gennem retssagen og fængselsvæsenet

Systemet har også via loven, sørget for, at du intet selv må/kan gøre, for at bevise, at det er dig der er offer for en forbrydelse. I samme ånd, anerkender systemet ikke at justitsmord eksisterer. Det er simpelthen så absurd, at det er grotesk. 

Statens håndlangere regner sig for fejlfrie og rene, selv de mest korrupte.

Et uddrag af Professor i Retsvidenskab, Ole Krarups bog ”Retten, Magten og moralen”: 

"Systemerne lukker sig om fejlene som efterhånden forvandler sig til overgreb, og jo mere graverende de er, des stærkere virker lukkemekanismerne.
Gang på gang oplever man at politifolk, anklagere, dommere og nævninge lukker øjnene for selv åbenbare modsigelser. 

Retssystemet fungerer i skyggen af en ufejlbarlighedsmyte der udelukker fejltagelser. Fejl er ikke blot pinlige, de er principstridige. Enhver dom er i sig selv en bekræftelse
af sandheden."

Hele bogen kan hentes her: ”Retten, Magten og moralen” Af særlig betydning for os er analysen af justitsmordet (side 9-32).

Foreningen vil nedsætte og vedligeholde en presse-gruppe, der skal formulere sig og give et hårdt og vedvarende pres og modspil, så godtroende danskere kan, blive overbevist om råddenskaben i store dele af vores juridiske system.
Også dem der ønsker syndebukke - heksejagter på uskyldige, skal få sig en rigtig dårlig smag i munden.

Foreningen skal være øjenåbner ved, at trænge igennem mængden af andre budskaber, der forsøger at feje skidtet og sandheden ind under tæppet.
Budskaberne må gerne på utraditionel vis, bevidstgøres så det vækker opsigt og opmærksomhed.

Samlet i flok kan vi gøre noget. Dig der har opgivet alt, skulle gerne kunne se, at du ikke er alene, og så tør du måske at stå frem, og fortælle hvilke brodne kar og udueligt retsvæsen og system du har mødt.

Samlet i en landsforening,
kan vi få ressourcer og troen tilbage på, at der kan gøres noget. Vær med til at få stoppet den rablende gale kurs systemet og samfundet kører i, så din næste og kære ikke skal lide det samme helvede som du har været igennem.
Foreningen har ikke brug for krænkere, men for dem der er blevet krænket, og dig der er blevet det, har brug for foreningen.

Dig der er lokket eller presset med i falske anklager - vi har brug for dig og du har brug for os.

Tænk som mig, jeg har sandheden på min side, så jeg vinde til sidst.

Vi er mange i samme båd

 

Derfor - bliv medlem af:

Landsforeningen Justitsmordsoffer