Familie-husstands medlem:

Som almindeligt medlem, men gælder for husstanden eller et par. Det giver ret til 2 stemmer ved generalforsamlingerne, dog jf. foreningens vedtægter § 6.