Tusindvis af kroner udloves i dusør til den der kan afsløre falske anklager.

Dusør
Mange der som svag teenager har begået falske anklager om incest, f.eks. mod deres far, har som regel betroet sig til nogen. Sidder du inde med en viden om falske anklager, der vil føre til opklaring af en sag, kan du ganske diskret, tjene mange penge på ærlig vis. Hvor meget afhænger af oplysningerne og sagen samt offeret. Der sker også justitsmord inden for andre typer kriminalitet, f.eks. mord. Justitsmord sker oftest i sager, hvor systemet mangler beviser og laver dem selv.

Motivet til falske anklager er ofte penge (op til 140.000,00 i erstatning) men oftest en mor, der vil bemægtige sig eneretten til samvær med fælles børn. Dette er skadeligt for alle parter.

Hvis det er penge der driver unge mennesker ud i kriminalitet, får de et dårligt liv når pengene er brugte. Den dårlige samvittighed og frygten for hævn, er alt ødelæggende for deres psyke.

Hvis det  f.eks. er en sygelig mor, der har presset det unge menneske ud i kriminaliteten, får det unge menneske også ødelagt deres liv, hvorimod den kyniske mor sjældent føler skyld, men skruppelløs ødelægger både fælles barns og farens liv.

Lad det være sagt med det samme. Flere fædre end mødre er nogle svin over for familien. Sådan hører vi det i hvert fald. Men det retfærdiggør IKKE, at gode fædre skal lide under syge mødres aggressioner eller omvendt. Incest finder sted, ja - men der gør falske anklager om incest også. Men begge handlinger er lige syge.

Har du en viden om voldtægt og incest så gå til politiet. Har du en viden om at nogen er blevet dømt på falske anklager, så gå til os. Systemet har svigtet én gang i sager om falske anklager der har ført til dom. Så stol ikke på myndighederne.

Det er en kriminel handling, at begå falske anklager. Men svage teenagere er endnu aldrig blevet dømt for handlingen. Det ville ofte trække flere der har hjulpet med de falske anklager med i faldet, dermed også brodne kar i systemet. Derfor tier systemet sagerne ihjel.

Vil du hjælpe med at sætte fokus og udbrede kendskabet til justitsmord?
Kan du hente denne første side dusør her, printe den ud og hænge/lægge den steder, hvor folk kan se den.

Anmeld falske anklager nederst på siden.

Herunder vil du finde yderligere forklaring og vejledning.

Gå til top


Først skal du vide noget om systemet, du næppe troede

Citat af: Advokat Jesper Berning 
»Befolkningen har en større tillid til retssamfundet, end den ville have, hvis den havde indsigt i, hvad der virkelig foregår.  
Det danske retssystem er nøjagtigt lige så anløbent som nogle af dem, vi ynder at kritisere«.

Et uddrag af Professor i Retsvidenskab, Ole Krarups bog ”Retten, Magten og moralen”: 
"Systemerne lukker sig om fejlene som efterhånden forvandler sig til overgreb, og jo mere graverende de er, des stærkere virker lukkemekanismerne.
Gang på gang oplever man at politifolk, anklagere, dommere og nævninge lukker øjnene for selv åbenbare modsigelser. 

Retssystemet fungerer i skyggen af en ufejlbarlighedsmyte der udelukker fejltagelser.
Fejl er ikke blot pinlige, de er principstridige. Enhver dom er i sig selv en bekræftelse af sandheden."
Hele bogen kan hentes her: Link

Jeg påberåber mig nødret til at vise klippene herunder, hvis ophavsret tilhører DR, TV2 og TV Syd.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Kan nogen være i tvivl om, at rockerlovens brug som viste tilfælde ikke har en døjt med fejl at gøre? Det er politi og anklagernes direkte vej til overlagte justitsmord. Den eneste fejl der er i det, er at nogen fik et snus om systemets kriminalitet, som forekommer i mange andre sammenhænge. Det Danske system er dybt sygt.

Nogen tror ikke det kan passe i lille Danmark, Men mange ved det er sandt!

Snart

Når du nu har set disse to videoer, burde du ikke være i tvivl om, hvorfor man ikke skal gå til politi og anklagermyndighederne i justitsmords sager. De vil blive ødelagt og syltede omgående. For anklagerne drejer det sig ikke om retfærdighed, men om at vinde sager og tjene penge. Om folk bliver uskyldigt dømte, rager politi og anklagere og politikerne en høstblomst. De er alle bekende med, at det forekommer ret så ofte.

Som enhver nok burde kunne regne ud, vælter Danmark sig i justitsmord, som bliver tiet ihjel. Ikke mange får muligheden for at optage gerningsmandens tilståelse, alene af den grund, at systemet sørger for, at uskyldig dømte ikke må komme i nærheden af den der har fremkommet med falske anklager.

Mottoet er, hjælp med at tage sagerne i egen hånd.
Hvis det er selvtægt, så er selvtægt en ædel gernig mod et sygt system.

Anmeld falske anklager nederst på siden.

Gå til top

Er man uskyldig, ind til det modsatte er bevist?

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Vejledning

Der findes flere forskellige typer af falske anklager.

Der findes den kyniske der er ligeglad med ale andre end sig selv. Alle kender den type fra f.eks. skolen og andre steder. Hun er den type der presser andre med til chikaner og andre ting de aldrig ville have gjort på egen hånd.

Der findes den svage som er presset til at komme med falske anklager. Alle kender også denne type. Det er ofte den person der bliver trynet og mobbet af den oven nævnte type.

Den kyniske type der har begået falske anklager, bør bare straffes, og helst lige så hårdt, som dhendes offer.

Den svage type, der er blevet presset ud i falske anklager, er typisk en, der i forvejen har et dårligt selvværd og liv. Pga. hendes falske anklager, har hun oftes voldsom dårlig samvittighed, som ødelægger hendes liv fuldstændig. Alle kan styre denne pige, ellers truer de med at anmelde hende. Hun skal ikke straffes og vil heller ikke blive det. Men hun vil blive enorm lettet, ved at få sandheden frem.

Ovenfornævnte videoer viser, at man skal ikke gå til myndighederne før alle beviser er samlet. Der er ingen tvivl om, at der findes reelle myndigheder, men at finde dem er en anden sag, og et forsøg på at gå denne vej, vil være at spille harsard med både den svage pige og hendes offers liv.

Hvis du vil anmelde en for falske anklager, er det vigtigt at bevis materialer behandles rigtigt. Kyniske politi og anklagere, vil bruge enhver chance for at få kasseret materialet.

Hvor meget du kan være heldig at få i dusør, afhænger af om bevismaterialet holder og om det reelle offers vilje til at betale, samt hvor alvorligt sagen er.
Vi vil forhandle, med det reelle offer samt advokaterne til at kræve ekstra udgifter til dusøren. Vil systemet ikke betale, skal det reelle offer betale minimum 10.000 til 20.000kr. men vi vil forsøge at forhandle mere i hus.

Anmeld falske anklager nederst på siden.

Gå til top

Anmeld falske anklager her.

Hvis du er klar til at anmelde en for falske anklager, skal du udfylde formularen med så mange oplysninger som muligt.

Man kan også anmelde sig selv. F.eks. Hvis man er i en situation, hvor du er blevet presset til at vidne falsk og du ikke kan holde den dårlige samvittighed ud.

Den type falske sager der er flest af, os bekendt, fremgår tydeligt af teksten herover. Og den slags falske anmeldelser, bliver normalt aldrig straffet.

Når sagen du oplyser om, er tilstrækkeligt belyst, vil alt dokumentation tilgå en udvalgt forsvars advokat, der så finder ud af hvilken myndigheder den skal anmeldes til.

Som du ser i videoen om rockerloven og de andre klip, kan man ikke stole på politi og anklagermyndighederne.

Hvem skal anmeldes?
Navn:
Adresse:
Post nr og By:
Alder da falske anklager skete:
Alder nu:
   
Offerets navn:
Adresse:
Post nr og By
Alder:

Hvilken relationer har den falske anmelder til sit offer?

Herunder kan du beskrive noget af det du ved.

Dine kontaktoplysninger:
Dit navn:
Adresse
Post nr. og By
telefon nr.
e-mail

Dine relationer til den falske anmelder?

Dine rellationer til offeret ?

Du vil snarrest modtage en e-mail med oplysningerne du her har givet.  Denne mail skal du blot besvare og sende tilbage.

Dette er for at sikre, at det ikke er en anden person, der anmelder nogen i dit navn.

Bliver e-mailen ikke besvaret, kan sagen ikke begyndes og henlægges eller slettes efter 14 dage. Så skal du begynde helt forfra, hvis du stadig ønsker at anmelde sagen.

Dine oplysninger vil være skjulte for andre, med mindre du selv ønsker dem oplyst.

Senere vil du blive kontaktet via e-mailen du har oplyst, med henblik på detaljer i sagen og hvad du evt. kan gøre for at hjælpe.

Gå til top