Almindeligt medlem:

Som udgangspunkt kan alle blive almindeligt medlem. Hvis du er offer for et justitsmord. Eller hvis du kender en, der er offer for et justitsmord, eller på anden måde interesserer dig for emnet i en positiv ånd, og i øvrigt kan godkende foreningens vedtægter. Du har stemmet til generalforsamlinger og kan stille op til bestyrelses valg hvis du ønsker dette. Som ægtefælle/samlever der ikke er medlem, er man velkommen at deltage i generalforsamlinger (dog uden stemmeret), samt andre aktiviteter.