Visdom er ikke resultatet af en uddannelse,

men et livslangt forsøg på at opnå det.

Albert Einstein

 

Et øjeblik - siden skifter selv.